Praktisch

Ik werk enkel op afspraak en ben elke werkdag telefonisch bereikbaar vanaf 8.30h tot 19.00h.

Voor een optimale behandeling kom je best naar de praktijk. Kan je je om medische redenen niet verplaatsen, dan kom ik graag bij u aan huis. Ook onmiddellijk na een orthopedische operatie, kan de revalidatie aan huis gestart worden, zo gaat er geen kostbare tijd verloren.

Wat moet je meebrengen op een eerste consult

  • een geldig doktersvoorschrift ( max 2 maanden oud)
    indien de behandeling aan huis dient te gebeuren, moet dit expliciet op het voorschrift vermeld worden
  • uw identiteitskaart
  • een klevertje van de mutualiteit
  • eventueel een verslag van de dokter, RX, Scan, NMR,…

Bij een eerste consult wordt geluisterd naar je historiek, wordt de klacht grondig bevraagd en onderzocht en wordt eventueel beeldmateriaal bekeken. Om de reeks van behandelingen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt er geluisterd naar de noden van de patiënt, zodat een adequate behandeling op maat kan worden uitgewerkt.

Bij elke behandeling wordt de patient zo actief mogelijk betrokken en wordt de patient aangespoord om onder begeleiding van de kinesitherapeut zijn klachten actief aan te pakken. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om de onderliggende oorzaak en niet enkel het symptoom te behandelen. Tijdens de reeks wordt de behandeling veelvuldig geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Indien je een afspraak niet kan nakomen, gelieve mij dan ten minste 24 uur op voorhand te verwittigen. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, moeten worden vergoed, het bedrag dat dan wordt aangerekend is gelijk aan het honorarium.