Hendrickx Therapie

‘Elk kind is uniek’kinepraktijk_noah

Bij Kritische ontwikkelingsbegeleiding wordt er gewerkt vanuit een holistisch visie waarbij het
individu centraal staat en niet de stoornis.

Aangewezen bij kinderen met:

 • Aandachts- en leerproblemen
  • Dyscalculie
  • Dyslexie
  • Dysorthographie
  • Concentratiestoornissen
 • Stress en overspanning
 • Psychosomatische problemen
  • hoofd- en buikpijn
  • ademhalings-, eet- en slaapproblemen
  • tics, nagelbijten, stotteren, bedwateren
  • algemeen niet goed in zijn vel zitten
 • Gedrags- en contactstoornissen
  • geremde, opdringerige of vluchtige contactname
  • overdreven angstig en verlegen
  • weerloosheid en pestproblemen
  • impulsiviteit en hyperactiviteit
  • frustratie, agressiviteit, woedeaanvallen
  • negatieve controle en antigedrag
  • perfectionisme, rituelen en dwangmatigheid
  • controledrang en fobieën
  • schoolangst, motivatieverlies en depressieve toestanden
 • Psychomotorische achterstand bij jonge kinderen
  • Overdreven beweeglijk, ongeremd, ongedoseerd
  • onhandigheid, houterig en onstabiel bewegen

kinepraktijk_1_web

 

Kritische ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx brengt het volledige ‘systeem’ terug in evenwicht. met respect voor het individu, waarbij men vertrekt van wat de persoon actueel is en kan en niet van wat hij/zij zou moeten zijn en kunnen.

50 procent van de bevolking is linksgericht, dwz dat de natuurlijke denk- en beweegrichting van rechts naar links is, wat tegengesteld is aan de schoolse richting. Deze linksgerichtheid in een rechtsgerichte wereld kan een conflict veroorzaken waardoor het mogelijk is dat de samenwerking tussen beide hersenhelften niet optimaal verloopt. Psychomotorische, -somatische en-emotionele verstoringen kunnen hiervan het gevolg zijn

Men gaat ervan uit dat lichamelijke (on)evenwichten een grote rol spelen in het functioneren van een kind op schools vlak en in het dagelijks leven. deze onevenwichten kunnen aan de basis liggen van leerproblemen, faalangst, onderpresteren, frustratie,….

Tijdens de sessies zal de Hendrickx therapeut het kind begeleiden naar een lichamelijk- en emotioneel evenwicht aan de hand van kritisch* haalbare uitdagingen Hierdoor worden er maximale kansen geboden zodat het kind zich zo volledig en optimaal mogelijk kan ontplooien. Er wordt met oefenmateriaal gewerkt en eveneens lichaamswerk gedaan. Het leren voelen van het eigen lichaam staat centraal om van daaruit ook de buitenwereld te leren kennen en te voelen.
De ontwikkelingsbegeleiding kan worden uitgevoerd op doktersvoorschrift en bij nood aan langdurige therapie kan er onder voorschrift van pediater en na uitvoerige kinesitherapeutische testing een aanvraag ingediend worden bij de mutualiteit voor een verlengd statuut.

*Met ‘kritisch’ wordt bedoeld dat de begeleiding op elk moment ‘individueel passend’ gepland en georganiseerd wordt.